Arne Krokan


Arne Krokan er professor ved NTNU. Han er en av landets fremste eksperter på hvordan ny teknologi endrer organisasjoner og samfunn.

Det siste året har han arbeidet spesielt med utvikling av nye læreprosesser, med å endre måter vi samarbeider på og med å forstå hvordan nye digitale tjenester gir ulike organisasjoner nye muligheter. Hans siste bøker er Den digitale økonomien, Smart læring og Nettverksøkonomi.

Hør Arne Krokan på Intralife:

27. mai

Digitalt samarbeid og kunnskapsutvikling

Før bestemte avsender hvem som skulle få e-posten. Ved å gjøre den samme informasjonen tilgjengelig på nett kan de som trenger det hente den når de har behov. Vi har gått fra push til pull.

Arne Krokan gir deg en større forståelse for hvordan ny teknologi endrer både samfunnet og arbeidsplassen. Hvordan kan vi benytte digitale tjenester til å lære raskere og utvikle ny kunnskap mer effektivt internt i bedriften.

Når digitale tjenester endrer hverdagen vår på så dramatiske måter må vi også arbeide smartere og lære raskere. Det finnes en hel verden av digitale tjenester som kan hjelpe oss med dette. Spørsmålet er om vi greier å endre vanene våre.